دسته: فصل هشتم علوم هفتم

فصل هشتم علوم هفتم در بخش چهارم کتاب درسی شماست که به اسم «انرژی و تبدیل های آن» مطرح شده است.

انرژی موضوع هیجان انگیزی است و این امکان را فراهم می کند تا شما بتوانید برخیزید و راه بروید؛ فکر کنید؛ گیاهان رشد کنند و موتورها توان لازم را برای به حرکت درآوردن اتومبیل ها یا هواپیماها به دست آورند.

انرژی به شکل های متفاوتی وجود دارد و مهمترین ویژگی آن، تبدیل آسان از شکلی به شکل دیگر است. انرژی نیاز همیشگی بشر است و بر سر منابع آن تاکنون جنگ های بسیاری به راه افتاده است.

در فصل هشتم علوم هفتم خواهیم دید انرژی در «همه چیز و همه جا»وجود دارد؛ اما وقتی به وجود آن پی می بریم که منتقل یا تبدیل شود. انتقال انرژی با انجام کار صورت میگیرد.

با وجود این هر روزه مقدار زیادی انرژی تلف می کنیم. یکی از مهم ترین مفاهیم تمام شاخه های علوم که همواره در زندگی خود با آن سروکار داریم، انرژی است.

آیا میدانید مطالعه و شناخت این مفهوم چه اهمیتی برای ما دارد؟ انرژی یکی از پرکاربردترین مفاهیم در علوم است.

مهم ترین ویژگی انرژی، قابلیت تبدیل آن از یک شکل به شکل دیگر است.

در این فصل ابتدا با کار و سپس با انرژی و ویژگی های آن آشنا می شوید