دسته: فصل اول علوم هفتم

فصل اول علوم هفتم از بخش اول کتاب درسی ، که اسم فصل «تفکر و تجربه» است.

یکی از ویژگیهای انسان «کنجکاوی» است که از دوران کودکی تا پایان عمر، او را به دانستن و کشف دانش سوق میدهد. دانشمندان با مطالعه و پژوهش در جست و جوی مسائل و حل آنها هستند.

در این بخش با علوم تجربی، مهارت ها و ابزارهای آن بیشتر آشنا میشوید.
دانش آموزان کلاسی درباره ی این پرسش که علم تجربی چیست، پاسخ های زیر را داده اند:
1ــ علم تجربی به کارگیری حواس پنجگانه برای آشنایی با چیزهای اطراف ماست.
2ــ علم تجربی روشی برای حل بسیاری از مسائل زندگی ماست.
3ــ علم تجربی کارهایی است که در آزمایشگاه انجام می شود.
4ــ علم تجربی فرصتی برای یادآوری و تفکر درباره نعمت های خداوند است.
درباره ی درستی این پاسخ ها در گروه خود گفت و گو کنید. چه پاسخ های دیگری را پیشنهاد میکنید؟

فصل اول علوم هفتم را هم اکنون می توانید با استادناب به طور کامل آموزش ببینید و لذت ببرید.
شما با برخی از مهارت های یادگیری علوم در دورهٔ ابتدایی آشنا شدید. در این دوره در فصله ای مختلف، این مهارتها را به کارخواهیم بست.