دسته: فصل چهارم علوم هفتم

فصل چهارم علوم هفتم در بخش دوم کتاب درسی شماست که به اسم «مواد پیرامون ما» مطرح شده است.
روزانه با مواد زیادی مانند وسایل آهنی، چوبی، پلاستیکی، فلزی و پارچه های نخی، ابریشمی و… سروکار داریم.

درواقع چهره زندگی ما به نوع موادی که استفاده میکنیم، بستگی دارد؛ برای نمونه اختراع آلیاژ فولاد سبب گسترش صنعت خودروسازی و ساختمان سازی شد.

در فصل چهارم علوم هفتم با ویژگی های برخی مواد و تأثیر آنها در ساخت وسایل زندگی آشنا می شوید.

در علوم ششم آموختید، برخی از موادی که در زندگی از آنها استفاده می کنیم در طبیعت یافت می شوند و برخی از آنها را میتوان مستقیماً از زمین،آب و هوا جدا کرد و به کار برد.