دسته: فصل دوم علوم هفتم

فصل دوم علوم هفتم در بخش اول کتاب درسی شماست که به اسم «اندازه گیری در علوم و ابزار های آن» مطرح شده است.

برای اینکه مشخص کنید در مدت یک سال چقدر رشد کرده اید،قد و وزن خود را اندازه می گیرید. برای به موقع رسیدن به مدرسه با اندازه گیری زمان سر وکار داریم. پزشک با اندازه گیری فشار خون، دمای بدن، ضربان قلب و استفاده از نتیجه آزمایش های انجام شده به سلامتی یا بیماری ما پی می برد.

نجار با اندازه گیری طول، عرض، ارتفاع و زاویه ها به طراحی و سپس ساخت لوازم چوبی میپردازد. این نمونه ها و ده ها نمونه دیگر نشان می دهد که زندگی ما به اندازه گیری و ابزارهای آن وابسته است.

شما در فصل دوم علوم هفتم با برخی اندازه گیری ها و ابزارهای آن ها آشنا می شوید.

اندازه گیری، یک مرحله مهم برای جمع آوری اطلاعات است. اندازه گیری به ما کمک می کند تا اشیا را از لحاظ اندازه، مقدار، بزرگی و کوچکی، بلندی و کوتاهی و… با هم مقایسه کنیم.

اندازه ی هر چیز را با یک عدد و یکای آن گزارش میکنیم. به یکای اندازه گیری، واحد نیز میگویند؛ مثلاً طول حیاط مدرسه 40قدم پارساست. پارسا این طول را با قدم های خود اندازه گیری کرده است.

بنابراین «قدم» یکای اندازه گیری اوست. اگر این اندازه گیری توسط رضا انجام شود، ممکن است « 42قدم» رضا به دست آید و… .

برای اینکه عددهای حاصل از اندازه گیری های مختلف یک چیز با هم مقایسه پذیر باشند در نشست های بین المللی دانشمندان توافق کردند که برای هر کمیت یکای معینی را تعریف کنند؛ مثلاً: برای جرم یکای کیلوگرم، برای زمان یکای ثانیه، برای طول یکای متر و… را تعریف کردند.