دسته: فصل هفتم علوم هفتم

فصل هفتم علوم هفتم در بخش سوم کتاب درسی شماست که به اسم «سفر آب درون زمین» مطرح شده است.
آیا می دانید آب مصرفی خانواده شما از کجا تأمین می شود؟ آیا اهمیت آب های زیرزمینی را می دانید؟

در درس گذشته آموختید وقتی بارش صورت میگیرد، بخشی از آن تبخیر، مقداری در سطح زمین جاری و بقیه به داخل زمین نفوذ می کند. نفوذ آب از بستر رودها، دریاچه ها، آب حاصل از ذوب برف ها و یخ ها در تشکیل آب های زیرزمینی نقش دارند.

در فصل هفتم علوم هفتم با آب های زیرزمینی آشنا می شوید.

بهره برداری از آب های زیرزمینی در کشور ما از قدیم رواج داشته است. حفر چاه و قنات از رایج ترین راه های دستیابی به منابع آبهای زیرزمینی است.

آب های زیرزمینی در همه جای کره زمین وجود دارند و بعد از یخچال ها بزرگتـرین ذخیره آب شیریـن زمین محسوب می شوند.این ذخایر آبی در مناطق کم آب مانند استان های مرکزی ایران از اهمیت خاصی برخور دارند.
بخش عمده ی آب مصرفی کشور ما از آب های زیرزمینی تأمین میشود.