دسته: فصل ششم علوم هفتم

فصل ششم علوم هفتم در بخش سوم کتاب درسی شماست که به اسم «سفر آب روی زمین» مطرح شده است.

آیا می دانید منشأ آبی که استفاده میکنید از کجاست و چگونه تأمین می شود؟

امروزه کم آبی در جهان به صورت یک مشکل اساسی مطرح است. در کشور ما نیز که به طور طبیعی روی نوار بیابانی دنیا واقع شده، این مسئله جدی تر است.

از این رو استفاده ی درست از منابع آبی و مهار آب های سطحی از گذشته های دور مورد توجه بوده است.

بنابراین مطالعه آب ها در کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است.آب مهم ترین عامل حیات است. همه موجودات زنده برای ادامه زندگی به آب نیاز دارند.

در فصل ششم علوم هفتم با نقش و اهمیت آب در زندگی بیشتر آشنا می شوید.

ما نیز در زندگی روزمره برای شستن دست و صورت، مسواک زدن، وضو گرفتن، تهیه غذا و… به آب نیاز داریم. همچنین برای کشاورزی، فعالیت های صنعتی، ساختمانی و غیره وجود آب لازم و ضروری است.